سودای سفر

اخبار،خاطرات و دل نوشته هاي جهادي

شجره نامه جهادی

سال ۱۳۸۴:خراسان رضوی.گناباد

سمیه حبیبی(مسئول اردو). معصومه عسگری(معاونت علمی). لیلی بهجتی. زهرا روشنی(معاونت فرهنگی). نصیبه خالقیار. سمیه ولی زاده(معاونت پژوهشی). سارا زادی مقدم. فاطمه موحدیان(تدارکات). از دانشگاه های تهران: نفیسه گل محمدی. آمنه روزبهانی. راحله ریحانی. فهیمه کریمی مهر. از دانشگاه فردوسی مشهد: سیده حمیده مهدیزاده. زینب خزاعی. او که یادش همیشه با ماست:خانم احقاقی(متولی)

سال ۱۳۸۵: خراسان جنوبی. قائنات

سمیه حبیبی(معاونت پژوهشی). معصومه عسگری(معاونت علمی). لیلی بهجتی. زهرا روشنی(معاونت فرهنگی). نصیبه خالقیار(فرهنگی داخلی). سمیه ولی زاده(مسئول اردو). سارا زادی مقدم. سمیه سعیدی نژاد. اعظم مقیسه ای. فاطمه ذبیحی. مرضیه دنیایی(تدارکات). مریم زارع تبار. از جامعه الزهرا: زهرا سادات کشفی. از دانشگاه شهید رجایی: زینب هادی. بهاره غلامی. از هلال احمر: مریم شالفروشان. مریم بناها. خانم نعمتی. او که یادش همیشه با ما و جهادی است:خانم احقاقی(متولی)

سال ۱۳۸۶: خراسان جنوبی. سربیشه

سمیه حبیبی(فرهنگی داخلی). معصومه عسگری(مسئول اردو). لیلی بهجتی(معاونت فرهنگی). نصیبه خالقیار. سمیه ولی زاده. اعظم مقیسه ای. فاطمه ذبیحی. مریم زارع تبار. مهناز سلیمانیان (معاونت علمی). فاطمه آقایی پور. فائزه صدوقی(تدارکات). فائزه متولی. عاطفه کریم زاده. الهام قبادی. الهام پوریافر. مریم اطیابی. ستوده بیات. سمانه حیدری. حمیده برزگر. زهرا عباسی. از جامعه الزهرا: زهرا سادات کشفی. از دانشگاه علامه طباطبائی: سمانه بیات. از دانشگاه تهران:راحله ریحانی.

سال ۱۳۸۷: ایلام.زرین آباد(پهله) 

 معصومه عسگری. لیلی بهجتی. زهرا روشنی. نصیبه خالقیار. سمیه ولی زاده(مسئول اردو). اعظم مقیسه ای. مریم زارع تبار(معاونت علمی). فائزه صدوقی(تدارکات). فائزه متولی. صدیقه قربانی(فرهنگی داخلی). عاطفه کریم زاده. زینب محمدی. الهام قبادی. ستوده بیات. حمیده برزگر(معاونت فرهنگی). زهرا نویسی. طاهره آقااحمدی. زهره سادات رضایی.  از جامعه الزهرا: زهرا سادات کشفی. از دانشگاه علامه طباطبائی: سیده سمیه یوسفی پور و مشاور گرامی خانم کرمی. البته زهرا عباسی هم اومده بود هلیلان با محرومیت زدایی.

ادامه جهادی کربلا بود...............

معصومه عسگری. زهرا روشنی. سمیه حبیبی. سمیه ولی زاده. اعظم مقیسه ای. مریم زارع تبار. فائزه صدوقی. فائزه متولی. صدیقه قربانی. ستوده بیات. حمیده برزگر. زهره سادات رضایی. زهرا سادات کشفی. سیده سمیه یوسفی پور. فاطمه آقایی پور.

به امید بزرگتر شدن جمعمون و به امید زیارت دوباره کربلا با جهادی ها...........

+ نوشته شده در  سه شنبه نهم مهر ۱۳۸۷ساعت 16:13  توسط معاون کلانتر  |